Wymień po 2 główne wydarzenia dla: (np.Rzym-śmierć Juliusza Cezara,
średniowiecze-Bitwa pod Grunwaldem)
-renesansu
-baroku
-oświecenia
-klasycyzmu
-pozytywizmu
-młodej Polski
I jeszcze królów Polski dla: (nazwa i data panowania, nie muszą być wszyscy też kilka)
-średniowiecza
-renesansu
-baroku
-oświecenia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T15:04:11+01:00
Głowne wydarzenie:
1). renesansu: wynalezienie druku,odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
2).baroku: 1618 r- początek wojny trzydziestoletniej;1596 r- Warszawa stolicą Polski
3).oświecenia;1715 – śmierć Ludwika XIV – „Króla-Słońce”;1791 – uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
4) klasycyzmu: walka klasyków z romantykami.
5).pozytywizmu: 1860publikacja teorii Darwina,1863-1864 – Powstanie styczniowe.
6). młodej Polski: 1893 – zawarcie przymierza prusko-rosyjskiego, odkrycie radu przez Piotra Curie i Marię Skłodowską- Curie.

Polscy Królowie:
a). średniowiecza;Mieszko I, Bolesław Chrobry
b).renesansu:Władysław III Warneńczyk
Kazimierz Jagiellończyk
Jan Olbracht
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Henryk Walezy
Anna Jagiellonka
Stefan Batory
Zygmunt Waza
c). baroku ; August II, Stanisław August
d).Stanisław August Poniatowski


1 4 1