Na jednej stronie internetowej dostalam taka informacje;P nigdy nie maialam problemow z angielskim, ale ten tekst jest wyjatkowo trudny i nie umiem go przetlumaczyc...czy ktos moglby to zrobic?

FREE SHIPPING WRAP-UP!

We knew that our free shipping sale would be a big hit. I had an ambitious guess on what the impact on sales would be, $SGonzalez (financial wizard man) had an even crazier guess. The actual sales figure was more than both of our guesses combined. In 5 days we sold more prints and paid more royalties to artists than in the previous two months combined!

Our production took a major hit with the flood of orders, but we're happy to report that as of today everything is caught up and functioning as usual, and thousands upon thousands of prints and art gifts are making their way to homes and workplaces around the world.

This free shipping sale was in direct response to numerous requests from deviants to lower shipping costs. We heard your cries for more affordable shipping, and with the success of this sale we've heard you louder than ever before.

DeviantART is the best place on the internet to gain exposure for your artwork and build an audience, it's our mission in Prints to make it the best place on the Internet to sell prints of your artwork.

To that end, and in direct response to the success of this shipping sale you can expect changes in the weeks and months to come not only to how much it costs for your prints to be shipped to customers, but also to the cost of the actual products and the overall structure of the pricing and profits for artists.

Simply put, shipping should cost less, products should cost less, and with the resulting increased volume artists should earn more.

For up to date Prints news, stats, information on existing and new products, and to see and reach out to the team of people who work hard to make the prints program what is today and what it will be in the future check out and watch our new group #printscommunity.

To everyone who purchased a print, we're looking forward to seeing your prints product shots!


THANK YOU!

Tom ($trowlandson)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T14:40:46+01:00
BEZPŁATNA WRAP-UP!
Wiedzieliśmy, że nasze wolna sprzedaż wysyłki będzie wielkim hitem. Miałem ambitny odgadnąć co wpływ na sprzedaż będzie $ SGonzalez (finansami kreatora) miał nawet szalony odgadnięcia. Faktyczna wielkość sprzedaży była ponad oba nasze przypuszczenia połączone. W 5 dni sprzedaliśmy więcej grafiki i wypłacane tantiemy dla artystów bardziej niż w poprzednich dwóch miesiącach kombinować! Nasza produkcja miała wielki hit z powodzią zleceń, ale jesteśmy do raportu, że już dziś wszystko jest dogonił i funkcjonowania jak zwykle, a tysiące grafik i prezenty sztuki torują sobie drogę do domów i miejsc pracy na całym świecie.

Ta darmowa wysyłka była w sprzedaży bezpośredniej odpowiedzi na liczne prośby deviants na niższe koszty transportu. Słyszeliśmy, twój krzyk bardziej przystępne dla żeglugi, a także z sukcesów tej sprzedaży Słyszeliśmy się głośniej niż kiedykolwiek. DeviantART jest najlepszym miejscem w Internecie w celu uzyskania ekspozycji dla grafiki i budowania widowni, to nasza misja w Prints aby stał się on najlepszym miejscem w Internecie do sprzedaży wydruki swoich dzieł sztuki. W tym celu, w bezpośredniej reakcji na sukces tej sprzedaży wysyłki można spodziewać się zmian w nadchodzących tygodniach i miesiącach nie tylko ile to kosztuje dla wydruków, które mają być wysyłane do klientów, ale również do rzeczywistych kosztów produktów i ogólną strukturę cen i zysków dla artystów. Upraszczając, wysyłka będzie kosztować mniej, produkty tańsze, a wynikające z artystów wzrosła objętość powinna Zarabiaj więcej.

Dla aktualnych drukuje wiadomości, statystyki, informacje o istniejących i nowych produktów, a także zobaczyć i dotrzeć do zespołu ludzi, którzy ciężko pracują, aby program wypisuje to, co jest dziś i co będzie w przyszłości sprawdzić i obejrzeć Nasza nowa grupa # printscommunity. Dla wszystkich, którzy zakupili drukowania, czekamy na spotkanie z wydruków zdjęć produktu! DZIĘKUJĘ!
Tom ($ trowlandson)
2009-11-08T15:55:16+01:00

BEZPŁATNA WRAP-UP!

Wiedzieliśmy, że nasze wolna sprzedaż wysyłki będzie wielkim hitem. Miałem ambitny odgadnąć co wpływ na sprzedaż będzie $ SGonzalez (finansami kreatora) miał nawet szalony odgadnięcia. Faktyczna wielkość sprzedaży była ponad oba nasze przypuszczenia połączone. W 5 dni sprzedaliśmy więcej grafiki i wypłacane tantiemy dla artystów bardziej niż w poprzednich dwóch miesiącach kombinować!

Nasza produkcja miała wielki hit z powodzią zleceń, ale jesteśmy do raportu, że już dziś wszystko jest dogonił i funkcjonowania, jak zwykle, i tysiące grafik i prezenty sztuki torują sobie drogę do domów i miejsc pracy na całym świecie.

Ta darmowa wysyłka była w sprzedaży bezpośredniej odpowiedzi na liczne prośby deviants na niższe koszty transportu. Słyszeliśmy, twój krzyk bardziej przystępne dla żeglugi, a także z sukcesów tej sprzedaży Słyszeliśmy się głośniej niż kiedykolwiek.

DeviantART jest najlepszym miejscem w Internecie w celu uzyskania ekspozycji dla grafiki i budowania widowni, to nasza misja w Prints, aby uczynić go najlepszym miejscem w Internecie do sprzedaży wydruki swoich dzieł sztuki.

W tym celu, w bezpośredniej reakcji na sukces tej sprzedaży wysyłki można spodziewać się zmian w nadchodzących tygodniach i miesiącach nie tylko ile to kosztuje dla wydruków być wysyłane do klientów, ale również do rzeczywistych kosztów produktów i ogólną strukturę cen i zysków dla artystów.

Mówiąc najprościej, wysyłka będzie kosztować mniej, produkty tańsze, a także z konsekwencji zwiększoną artystów objętości powinien zarabiać więcej.

Dla aktualnych drukuje wiadomości, statystyki, informacje o istniejących i nowych produktów, a także zobaczyć i dotrzeć do zespołu ludzi, którzy ciężko pracują, aby program wypisuje to, co jest dziś i co będzie w przyszłości sprawdzić i obejrzeć Nasza nowa grupa # printscommunity.

Dla wszystkich, którzy zakupili drukowania, czekamy na spotkanie z wydruków zdjęć produktu!


DZIĘKUJĘ!