1.Aneta, działając siłą 10N, podniosła tornister na wysokość 1m, a Dagmara przy działaniu siły 5N przesunęła biurko o 2m.Która z nicz wykonała większą pracę???
2.Ciężarowiec podnosząc sztangę na wysokość 2 m, wykonał pracę 2000J.Jaki ciężar podniósł ciężarowiec?
3.Podczas wyciągania ze studni wody o łącznym ciężarze 150N wykonano pracę 3000J.Oblicz głębokość tej studni???

3

Odpowiedzi

2009-11-08T14:41:28+01:00
1.
W = F*S
W₁ = 10N*1m = 10J
W₂ = 5N*2m = 10J
Obie wykonał taką samą pracę
2.
W = 2000J
S = 2m
W = F*S II :S
F = W/S
F = 2000J/2m = 1000N
a = g = 10m/s2
F = m*a II :a
m = F/a
m = 1000N/10m/s2 = 100kg
Podniósł ciężar 100kg
3.
F = 150N
W = 3000J
W = F*S II :F
S = W/F
S = 3000J/150N = 20m
Głębokość studni to 20m
3 5 3
2009-11-08T14:50:20+01:00
1.
W = F x s
W1 = 10 x 1 = 10J
W2= 5 x 2 = 10J

Obie dziewczyny wykonaly taka sama prace.
2.
h=s = 2m
W = 2000J
W = F x s
F = W/s
F = 2000J / 2m = 1000N
Ciezar wynosi 1000N

3.

F = 150N
W = 3000J

W = Ep = mgh
h = Ep/mg
mg = F
h = Ep/F
h = 3000J / 150N = 20m

Glebokosc studni to 20 metrow.
1 5 1
2009-11-08T14:56:39+01:00
1.F1=10N
F2=5N
s1=1m
s2=2m

W1=F1*s1=10n*1m=10J
W2=F2*s2=5N*2m=10N
Ovie wykonały taką samą pracę

2.s=2m
W=2000J
W=Fs
F=W/s=2000J/2m=1000N

F=ma
m=F/a
a=g=10m/s^2
m=1000N/10m/s^2=100kg

Ciężarowiec podniósł 100kg.

3.
F=150N
W=3000J

W=Fs
s=W/F=3000J/150N=20m

Studnia ma 20 m