Odpowiedzi

2009-11-08T15:10:38+01:00
Czasy, tryby, aspekty, strony, liczby, osoby i rodzaje lub też niezależnie, np. przez czynności, stany.
2009-11-08T15:49:46+01:00
Czasowniki odmieniają się przez:


I.osoby:

a.osobowe
-osoby
-liczby
-czasy
-tryby
-strony(bierna,czynna)
*dzielą sie na dokonane i niedokonane

b.nieosobowe:
1.odmienne(imiesłowy przymiotnikowe)
-przypadki
-liczby
-rodzaje
2.nieodmienne(bezokoliczniki, imiesłowy przysłówkowe i formy zakończone na -no, -to)


II.liczby(1,2,3-l.pojedyncza, 1,2,3-l.mnoga)


III.czasy(przeszły teraźniejszy, przyszły)


IV.tryby(orzekający, rozkazyjący, pytający)


V.rodzaje(męski, żeński, nijaki)