Odpowiedzi

2009-11-08T17:15:08+01:00
Skóra pokryta włosami, wytwory naskórka: gruczoły potowe, łojowe, rogi,kopyta, pazury,ssanie mleka
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T17:15:28+01:00
Wysoki stopień organizacji ssaków wyraża się w rozwoju mózgowia, uzyskaniu stałocieplności i przystosowaniu do różnorodnych środowisk. Żyją na lądzie, pod ziemią, w koronie drzew i w wodzie. Ssaki wyodrębniły się w triasie z gadów ssakokształtnych. Przez całą erę mezozoiczną pozostawały w cieniu gadów. Okres gwałtownej radiacji ssaków nastąpił dopiero w trzeciorzędzie, po wymarciu dinozaurów pod koniec ery mezozoicznej. (Radiacja to proces różnicowania się danej grupy organizmów, będący wynikiem opanowywania różnych środowisk i powstawania nowych jednostek systematycznych).

Charakterystyczne cechy ssaków

- ciało pokryte włosami,

- kończyny ustawione pionowo, podpierają ciało,

- stałocieplność,

- wytworami naskórka, oprócz włosów, są paznokcie, pazury, rogi, kopyta oraz gruczoły potowe, mleczne, łojowe i zapachowe,

- młode karmione mlekiem; opieka nad potomstwem,

- pęcherzykowate płuca,

- serce czterojamiste, lewy łuk aorty,

- bezjądrzaste erytrocyty,

- zawiasowe połączenia żuchwy z łuską kości skroniowej,

- heterodontyzm (zróżnicowane zęby); zęby osadzone w zębodołach,

- trzy kostki słuchowe w uchu środkowym: strzemiączko, młoteczek, kowadełko,

- małżowina uszna (brak u syren i waleni),

- otwór gębowy otoczony wargami,

- brak kości kruczej w obręczy barkowej (z wyjątkiem stekowców),

- połączenie czaszki z kręgosłupem za pomocą dwóch kłykci potylicznych,

- siedem kręgów szyjnych u większości ssaków,

- rozwój mózgu, głównie kresomózgowia i kory mózgowej oraz móżdżku,

- obecność przepony oddzielającej jamę brzuszną od klatki piersiowej,

- żyworodność (z wyjątkiem stekowców),

- łożysko u łożyskowców i niektórych torbaczy.
2 4 2