Odpowiedzi

2009-11-08T17:42:41+01:00
-wspólny monarcha
-wspólny sejm , senat
-wspólne prawa i przywileje
-Wspólna władza ustawodawcza, osobna wykonawcza
-odrębne miały pozostać centralne urzędy w koronie i na Litwie.
2009-11-08T17:45:40+01:00
Wspólny monarcha ( po śmierci Zygmunta A. wspólna elekcja jego następcy )

wspólny sejm , senat ( Polacy i Litwini )

wspólne prawa i przywileje

odrębne miały pozostać centralne urzędy w koronie i na Litwie, wojska, skarbowość.

Wspólna władza ustawodawcza, osobna wykonawcza ( poza królem ).
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T21:28:48+01:00
Postanowienia:
Z dotychczasowych dwóch państw, połączonych jedynie osobą monarchy powstało jedno: Rzeczpospolita. Wspólne były odtąd: król, sejm, pieniądze, polityka zagraniczna i obronna. Jednakże podział na Litwę i Koronę nie został zniesiony. Osobne pozostały terytorium, urzędy, wojsko, skarb, prawo i języki urzędowe. Najważniejszą instytucją był sejm walny. Składał się on z trzech ,,stanów sejmujących" :króla, senatu i izby poselskiej. Król przewodniczył obradom, a w izbach zasiadali przedstawiciele wyższego duchowieństwa i szlachty. Uchwała sejmowa stawała się obowiązującym prawem, gdy zatwierdzały ją jednomyślnie wszystkie stany.