6.Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem obywatelskim?
a)definicja społeczeństwa obywatelskiego
b)czy państwo polskie twory warunki sprzyjające rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego
-jakie prawa gwarantuje obywatelom państwo, wyjaśnić prawa wyborcze i prawo do zrzeszania się
c) ocena postaw obywatelskich polaków
-czy polacy korzystają z posiadanych praw
-przykłady inicjatyw obywatelskich: frekfencja w wyborach, działalność stowarzyszeń, fundacji itd.
-jakie posatwy manifestują wobec inicjatyw obywatelskich polacy: zrozumienie, solidarność, niezrozumienie, wrogość
-porównanie ze społeczeństwami innych państw

1

Odpowiedzi

2009-11-08T18:59:22+01:00
A) Społeczeństwo obywatelskie - taki rodzaj społeczeństwa, w którym występuje duża aktywność społeczna. Instytucjami społeczeństwa obywatelskiego są spontanicznie i dobrowolnie tworzone przez obywateli stowarzyszenia i organizacje. Nie muszą one być skonfliktowane z władzami państwowymi, działają jednak niezależnie od nich. Można powiedzieć, że społeczeństwo obywatelskie dotyczy wzajemnych stosunków obywateli, a nie ich relacji z władzą
b) i c) nie wiem...
1 1 1