Odpowiedzi

2013-07-02T00:46:43+02:00

Zacznijmy od tego, że do pomiaru pradu przemiennego słuzy nam ustrój elektromagnetyczny, a do pomiaru prądu stałego ustrój magnetoelektryczny.

 

W przypadk podłączenia miernika elektromagnetycznego do pomiaru prądu stałego miernik wskaże nam prawidłową wartość. Jest tak dlatego, iż mierzy on wartośc skuteczną pradu.

 

W przypadku podłączenia miernika magnetoelektrycznego do pomiaru pradu przemiennego, wskazówka miernika bedzie odchylała się od między jedną amplituda a drugą.