Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-08T20:05:04+01:00
S - droga hamowania = 200m
v₁ - prędkość początkowa pociągu = 54km/h = 15m/s
v² - prędkość końcowa = 0
t - czas hamowania
s = (v₁ - v₂)t/2
2s = (v₁ - v₂)t
t = 2s/(v₁ - v₂)
t = 2s/v₁ bo v₂ = 0
t = 400/15 = ok 26,7s