Jeżeli ktoś jest dobry z figur podobnych to baaardzo proszę o pomoc.

3.1
w trapezie równoramiennym ABCD podstawy AB i CD mają długości 5 i 3, a wysokość ma długość3. przekątne AC i BD przecinają się w punkcie S. Oblicz długości odcinków As i SC.

3.2
dwa prostokąty są podobne w skali 2,5. suma długości dwóch sąsiednich boków mniejszego prostokąta wynosi 5, a różnica długości dwóch sasiednich boków większego prostokąta wynosi 2.5. Oblicz pole większego prostokąta.

3.4 uzasadnij, że w czworokącie ABCD odcinek łączący środki boków wychodzących z punktu D jest równoległy do przekątnej AC i równy połowie jej długości.

1

Odpowiedzi

2009-11-08T23:28:07+01:00