Odpowiedzi

2009-11-09T15:03:37+01:00
Kraków - jedno z największych i najliczniejszych miast Polski. Siedziba województwa małopolskiego. Kraków jest położony nad Wisłą
Kraków jest to miasto wojewódzkie, wielki ośrodek naukowy i kulturalny. W Krakowie znajduje się 12 wyższych uczelni, wśród nich najstarszy w Polsce Uniwersytet Jagielloński, 6 teatrów, opera, filharmonia i 21 muzeów. Znajduje się tam największy i najcenniejszy w kraju zespół budowli zabytkowych, głównie gotyckich, świeckich i sakralnych. Kraków to duży ośrodek przemysłowy. Znajduje się tam kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie, drugi co do wielkości zakład przemysłowy w kraju. W VIII/IX w osada handlowa u stóp grodu na Wawelu. Od 1000 siedziba biskupstwa, od panowania
Kazimierza Odnowiciela (ok. 1038) do końca XVI w stolica państwa. W 1257 prawa
miejskie, od 1320 miejsce koronacji królów. W XIV-XVI w największy rozkwit miasta pod względem gospodarczym i kulturalnym (1364 założenie uniwersytetu). Po II rozbiorze (1793) przyłączony do Austrii, od 1809 w granicach Księstwa Warszawskiego.

2009-11-09T15:07:32+01:00
Krkaów to bardzo ładna miejscowość jej pełna nazwa brzmi Stołeczne Królewskie Miasto Kraków.

Przyroda. :
W Krakowie jest ponad 40 parków, które łącznie zajmuja ok. 319.00 ha co stanowi niespełna 1% całkowitej powierzchni miasta.

W Krakowie jest 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 ha.

Najstarszy ośrodek osadniczy znajdował się m.in. na obronnym Wzgórzu Wawelskim i był jednym z ważniejszych grodów w plemiennym państwie Wiślan. Ziemie Wiślan mogły znajdować się przez pewien czas pod władaniem Państwa Wielkomorawskiego. W X w. (najprawdopodobniej w latach ok. 960 – ok. 986) Kraków wszedł w zależność od Czech, rządzonych przez pierwszych władców z dynastii Przemyślidów. Była to zależność luźna, natury trybutarnej i nie pozostawiła wyraźniejszych śladów w tradycji historycznej, a niektórzy historycy kwestionują w ogóle panowanie czeskie nad Krakowem w tym okresie. Około roku 990 gród znalazł się w granicach państwa piastowskiego, a próby dokładnego ustalenia czasu wcielenia do państwa Piastów oscylują pomiędzy 987 a 989 r. Pierwsza wiarygodna pisemna wzmianka o Krakowie pochodzi z dokumentu Dagome iudex z ok. 992 roku. Nad Wisłą obok Wawelu, niewielkim wzgórzu z jurajskiego wapienia, według legendy stała niegdyś świątynia pogańska, na miejscu której zbudowano następnie kościół romański pw. św. Michała Archanioła. Co najmniej od 1000 w Krakowie znajdowała się siedziba biskupstwa, a za panowania Kazimierza Odnowiciela Kraków stał się główną siedzibą książęcą.