1.
Ile litrów mleka chudego o 2% zawartości tłuszczu i ile litrów mleka tłustego o 3,5% zawartości tłuszczu należy zmieszać aby otrzymać 2litry mleka o 3% zawartości tłuszczu?

2.
Ile litrów octu o stężeniu 10% i ile litrów wody należy zmieszać aby otrzymać 2 litry octu o stężeniu 6% ??

3.
W liczbie 2-cyfrowej cyfra dziesiątek jest o 1 większa od cyfry jedności. Jeżeli w tej liczbie przestawimy cyfry to otrzymana liczba będzie o 9 mniejsza od danej. znajdź tę liczbę.

Proszę o obliczenia.

1

Odpowiedzi

2009-11-11T10:37:13+01:00
Zad.1

x + y = 2l

2%x + 3,5%y = 3% * 2

x+y=2
0.02x + 0.035y = 0.06 / * (-50)

x+y = 2
-x - 1.75y = - 3

- 0.75y = -1 /:(-0.75)

y =1.33

x = 0,67

odp: Nalezy zmieszać 1,33 litra mleka chudego i 0,67 litra mleka tłustego.

zad.2
6% * 2l = 0.06 * 2l = 0,12 l

0,12l = 10% x
x= 1,2l

odp: Należy zmieszać 1,2 litra octu i 0,8 litra wody

zad.3

x-cyfra dziesiatek
y-cyfra jednosci

x = Y + 1

10x + y =10y +x +9


x - y = 1 /*9
9x -9y = 9

9x -9y = 9
9x-9y = 9

18x = 18
x=1
y= 0

odp: Ta liczba to 10.
2 1 2