Znajdź liczba która powiększona o 20% daje 168
znajdź liczbę, która pomniejszona o 30 % wynosi 26,
jaka to liczba , któa powiększymy o 5 % daje 126
jaką liczbę trzeba zmniejszyć o 15%aby otrzymać 10,2
liczba o 40% mniejsza od x wynosi 288. oblicz x
liczba o 95 %mniejsza od x wnosi 1 . oblicz x


dam naj!

1

Odpowiedzi

2009-11-09T16:29:18+01:00
1)
120% - 168
100% - x
x= 168*100%/120%= 16800/120= 140
2)
70% - 26
100% - x
x= 100%*26/70%= 260/7= 37,(142857)
3)
105% - 126
100% - x
x= 100%*126/105%= 12600/105=120
4)
85% - 10,2
100% - x
x= 100%*10,2/85%= 1020/85= 12
5)
60%*x= 288
0,6*x=288
x=288/0,6
x= 480
6)
5%*x=1
0,05*x=1
x=1/ 0,05
x= 20
1 5 1