Odpowiedzi

2009-05-01T08:44:51+02:00
R=gl/S - gdzie g opór właściwy(rezystywność) z tego równania wyznaczamy g=RS/l -gdzie l=1 m, R= 0,5 Ω.
Niech l₁= 5 m, to R₁=gl₁/S podstawiamy do tego równania g- opór właściwy, który został wcześniej wyznaczony
R₁=RS/l l₁/S
R₁=Rl₁/l
R₁=R l₁/l
R₁=2.5 Ω