Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T16:17:16+01:00
R - oporność drutu = δl/s
δ - oporność właściwa konstantanu = ( 0,47 - 0,50 ) x 10⁻⁶ przyjmijmy że 0,5 razy 10⁻⁶ Ώm
l - długość przewodu
s - przekrój przewodu = πr²
d - średnica przewodu = 0,6 mm = 0,0006 m
r - promień = 0,0003 m
s = πr² = π 0,0003² = 9 razy 10⁻⁸π m²
R = 0,50 raz 10⁻⁶ razy 15 dzielone przez 9 razy 10⁻⁸ π = 75/0,09π =
= 7500/9π = 7500/28/27 = 265,3Ώ

9π = 9 razy 3,1416 = 28,27