Odpowiedzi

2009-05-01T19:40:00+02:00
Ustrój Spary:
- spartanie nie mogli sprzedać swoich ziem , nie mogli
- zmieniać wysokości danin
- ciągła obawa przed buntem hellotów (ludność podbita zajmowała się pracą niewolniczą)
- mała rola w życiu politycznym mieszczan
- całe życie zajmowaly sprawy wojskowe
+ dyscyplina
+ kobiety miały dużo wolności
+ kobiety nie musiały wykonywać prac domowych
+ szczególnie dbali o prawa
+ mejkoci choć nie posiadali praw byli ludźmi wolnymi

Ateny:
+najlepsza flota wojenna
+ rozwój żeglarstwa i handlu
+ wszyscy obywatele decydowali o prawach
+ ciągła kontrola urzędników
+ wszyscy mieli równe prawa
- niewolnicy jako lud najgorszy
-bywatelstwa nie otrzymywali przybysze
-kobiety nie miały praw
- dobry urzędnik po roku musiał często ustępować klamcy

Lepszy ustrój pbył w Atenach ze względu na demokratyczne rządy ludu i większą swobodę w kraju.

4 4 4