Odpowiedzi

2009-11-09T18:46:30+01:00
V₁=72km/h=72km *1000m / 3600s=20m/s m₁=1000kg
V₂=1440km/h=1440*1000 / 3600s=400m/s m₂=2kg

p=m*V

p₁:p₂

m₁*V₁:m₂*V₂
1000kg*20m/s : 2kg*400m/s

20000:800
200:8
25:1
Pęd samochodu jest 25 razy większy od pędu pocisku


1 5 1