Wyjaśnij pojęcia:
-rozdzielnopłciowość
-dymorfizm płciowy
-obojnak
-samozapłodnienie
-zapłodnienie krzyżowe
-zapłodnienie wewnętrzne
-zapłodnienie zewnętrzne
-jajorodność
-żyworodność
-rozwój prosty
-rozwój złożony
-przemiana pokoleń
i to tyle naprawdę będe wdzięczna ;) i 40 punktów to chyba nie tak mało;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • MaKe
  • Rozwiązujący
2009-11-09T17:50:24+01:00
Przemiana pokoleń - następowanie po sobie kolejno pokolenia płciowego i bezpłciowego,
Rozwój złożony - jest charakterystyczny dla większości owadów i płazów oraz niektórych ryb; młody organizm opuszczający jajo jest larwą różniącą się od postaci dorosłej, ale zdolną do samodzielnego życia,
Rozwój prosty - występuje u ssaków, ptaków, gadów, ślimaków lądowych, większości pajęczaków i skorupiaków słodkowodnych; powstający organizm jest podobny do osobnika rodzicielskiego, ale mniejszy i niesamodzielny, dlatego często wymaga opieki, ma też słabo rozwinięte gonady,
Żyworodność - zarodki rozwijające się w organizmie matki bezpośrednio od niej czerpią substancje odżywcze, a nowo narodzone osobniki są w pełni ukształtowane
Jajorodność - zarodek opuszcza ciało samicy w osłonkach jajowych, a cały jego rozwój zachodzi poza organizmem matki
Zapłodnienie zewnętrzne - polega na wprowadzeniu do wody w tym samym miejscu i czasie komórek jajowych i plemników; połączenie gamet odbywa się poza organizmem samicy; w ten sposób rozmnaża się większość ryb i płazów,
Zapłodnienie wewnętrzne - polega na połączeniu plemnika z komórką jajową w drogach rodnych samicy,
Zapłodnienie krzyżowe - polega na wymianie gamet męskich między dwoma osobnikami,
Samozapłodnienie - połączenie komórki jajowej z plemnikiem tego samego osobnika,
Obojnak - produkcja zarówno komórki jajowe, jak i plemnika w jednym osobniku,
Dymorfizm płciowy - organizmy obu tych płci różnią się wyglądem,
Rozdzielnopłciowość - gdy u jednego gatunku występują osobniki płci męskiej i żeńskiej.
116 3 116