RODZINA

Zadanie 1. Przeczytaj fragment ustawy i odpowiedz na pytania.
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (fragment)

Rozdział II .
Stosunki między rodzicami a dziećmi.

Art. 87 . Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.
Art. 92 . Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
Art. 95 .
1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.
2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo.
3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

a) W 2-3 zdaniach napisz, jak należy rozumieć art. 87 kodeksu.
b) Podaj, ile lat trwa władza rodzicielska.
c) Wymień 3 obowiązki i prawa rodziców w stosunku do dziecka.
d) Podaj warunek, który musi być spełniony, aby władza rodzicielska była wykonywana właściwie.


Zadania 2.
Jaka to funkcja rodziny ? Przyporządkuj opis do nazwy funkcji.

a) funkcja prokreacyjna
b) funkcja opiekuńczo-wychowawcza
c) funkcja socjalizacyjna

1. W naszej rodzinie pojawiła się nowa siostrzyczka - Agatka.
2. Rosła szybko jak na drożdżach.
3. Gdy zaczęła mówić, rodzice bardzo zwracali uwagę, by używała czrodziejskich słów: proszę, przepraszam, dziękuję ...
4. Agatka była jak żywe srebro- mam cały dzień nie mogła spuścić jej z oka

a ..... b........ c......

Jedno nie pasuje wogóle.


Zadanie 3.
Podaj różnorodne warunki, które mogą pomóc w utrzymaniu trwałości polskiej rodziny:

społeczne- .......................................................................
ekonomiczne-....................................................................
inne-..............................................................................

Prosze o szybką odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T18:18:10+01:00
Zad1
a) Art. 87 mówi nam o tym iż jako członkowie społeczności jaką jest rodzina powinni wspierać się wzajemnie tzn. rodzice mają wspierać materialnie swoje dzieci jak i psychicznie poprzez rozmowy czasami pomoc w nauce lub inne środki jednak również i dzieci powinny wspierać rodziców oczywiście w ramach swoich możliwości np. wykonując mniejsze prace domowe jak odkurzanie , a w przyszłości również zapewniając rodzicom spokojną starość.
b)opieka rodzicielska powinna trwać tyle lat aż dziecko będzie w pełni zdolne do samodzielnego zycia w społeczeństwie t.j utrzymania się
c)- wychowanie dziecka-
- sprawowanie kontroli nad własnością materialną
-rodzic powinien opiekować się swoim dzieckiem tak długo jak będzie ono tego potrzebowało
d)władza rodzicielska jest wykonywana prawidłowo wtedy gdy rodzic ma na względzie dobro dziecka i przygotowuje go on do dorosłości
zad2
1a , 4b , 3c
zad3
warunkiem ekonomicznym trwałości rodziny powinna być możliwość zfinansowania wszystkich potrzeb dziecka rodzice posiadający wiele dzieci powinni dostawac dość wysokie dotacje aby mogli wychowywać dzieci w dobrych warunkach. warunkiem społecznym powinno być lansowanie przez media rodzin pełnych z obojgiem rodziców oraz pokazywanie że problemy są wszędzie i trzeba sobie z nimi radzić a nie uciekać się do ostateczności czyli rozwodu , a także przede wszystkim powinno się wprowadzić do szkół wychowanie seksualne z prawdziwego zdarzenia tak aby nowo nardzone dzieci mogły czuć obecność obojga rodziców.
1 2 1