Język polski > Pozostałe prace

Tolerancja – wartość czy słabość we współczesnym świecie ?

Autor: sprrable Dodano: 23.02.2011, 19:08

Tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów różniących się od własnych. Według mnie to zdolność rozumienia innych, wyrozumiałość dla ich odmienności. Uważam, że może być ona wartością we współczesnym świecie.


Przykładem tolerancyjnego zachowania może być akceptowanie wyglądu innych ludzi. Nie ważny mamy kolor skóry czy styl ubioru, przecież liczy się to kim jesteśmy, jakie wartości są dla nas ważne, jak postępujemy.


Tolerancyjne zachowanie to także akceptowanie innej orientacji seksualnej. Każdy ma prawo kochać. Powinniśmy to zrozumieć.


Pozytywnym zjawiskiem związanym z tolerancją jest zmniejszenie się agresji w stosunku do osób wyznających inną religię, o innym pochodzeniu czy orientacji seksualnej. W dzisiejszych czasach, dzięki tolerancyjnemu zachowaniu, nie spotykamy się już tak często z dyskryminacją osób o czarnym kolorze skóry czy pochodzącym z rodzin żydowskich.


Tolerancyjna postawa sprzyja zawieraniu nowych znajomości, poznawaniu różnych spojrzeń na świat. Takie zachowanie umożliwia także otwartą dyskusję.


Niestety na przestrzeni wieków dość często spotykamy się z brakiem akceptacji. Nietolerancja jest ponadczasowym problemem. Wynika zazwyczaj z niezrozumienia lub bezpodstawnego strachu przed poznawaniem czyichś przekonań, religii, kultury czy tradycji. Często jej skutki są tragiczne, jak miało to miejsce w I w. n. e. kiedy nietolerancja wobec chrześcijan doprowadziła do prześladowań i śmierci wielu ludzi.


Kolejnym przykładem braku akceptacji wobec wyznawców innych religii są wyprawy krzyżowe prowadzone od XI do XIII w.. Podczas krucjat Krzyżowcy pod pretekstem obrony miejsc ich kultu religijnego zamordowali dziesiątki tysięcy „niewiernych”.


Innym przykładem prześladowań spowodowanych brakiem tolerancji są wydarzenia II wojny światowej. Nietolerancja nazistów wobec Żydów oraz Słowian doprowadziła do niepotrzebnej śmierci milionów ludzi.


W obecnych czasach również możemy spotkać się z brakiem akceptacji wobec innych ludzi. Przykładem może być sytuacja w szkołach. Często zdarza się, że dzieci o gorszej sytuacji materialnej, wyznające inną religię, posiadające cechy wyglądu wyróżniające je wśród pozostałych, a nawet śmiesznie brzmiące nazwisko, są wyśmiewane i poniżane przez swoich rówieśników. Naszą nietolerancją krzywdzimy innych, sprawiamy im ból, przykrość. Jest to postawa niegodna człowieka. Także dlatego tolerancja jest wartością we współczesnym świecie.


Istnieją jednak granice tolerancyjności. Są zachowania, których nie możemy tolerować. Przykładem może być przemoc. Gdy widzimy jak dwóch mężczyzn próbuje wyrwać torebkę kobiecie, nie powinniśmy stać bezczynnie. Także w szkole nie możemy akceptować nieodpowiednich zachowań kolegów. Widząc grupkę dzieci znęcającą się nad innym uczniem należy wystąpić w obronie słabszego.


Myślę, że jestem osobą tolerancyjną. Szanuję poglądy i wierzenia innych ludzi, mimo iż często różnią się one od moich własnych. Uważam, że wszyscy są sobie równi, bez względu na sytuację materialną, wyznawaną religię, kolor skóry, pochodzenie czy orientację seksualną. Najważniejsze jest nasze postępowanie oraz wartości jakie sobie cenimy i jakimi kierujemy się w życiu.


Tolerancja jest wartością we współczesnym świecie. Jej brak może doprowadzić do wielu nieszczęść. Dlatego uważam, że powinniśmy akceptować poglądy innych ludzi, dzięki temu świat mógłby być lepszy. Sami chcemy być tolerowani, więc tolerujmy pozostałych.