Biologia > Botanika

Wiadomości o przyrodzie.

Autor: Eliza222 Dodano: 02.12.2009, 12:40


Mapa jest to obraz powierzchni ziemi wykonany w pomniejszeniu.

Znaki kartograficzne są to obiekty na mapie.

Legenda mapy przedstawia znaki kartograficzne i co one oznaczają na mapie.

Mapę dzieli się na Ogónogeograficzne i tematyczne.

Turystyczne dzieli się jeszcze na topograficzne i przzegląowe.

Kartografia jest to nauka o sporządzaniu i użytkowaniu map.

Przykłdem mapy ogólnogeograficznej jet mapa hipsometryczna.

Poziomica jest to linia połączona punktami o tej samej wysokości.

Poziomice położone blisko siebie oznaczają że stok jest stromy, a kiedy są dalej od siebie to znaczy że stok jest łagodny.

Niziny sięgają do 300m n.p.m. i oznacza się je na mapie kolorem zielonym.

Wyżny są powyżej 300m n.p.m. i oznacza się je kolorem żótym.

Obszary góskie powyżej 300m n.p.m. i oznacza się je kolorem czerwonym i brązowym. Mają one duże różnice wysokości.

Mapa hipsometryczna przedstawia ukształtowanie terenu.

Poziomica 0 wyznacza poziom morza.

Poziomica od poziomu morza do szczytu nazywamy wysokocią bezwzględnom.

Poziomica od podnóża góry do szczytu nazywamy wysokością względnom.

Obszary stworzone przez naturę to krajobraz naturalny. Krajobraz naturalny przedstawia góry, lasy czyli takie miejsca które (jeszcze) nie zostały przekszatałcone przez człowieka. Obszary przekształcone przez człowieka to krajobraz kulturowy. Puszcza Białowieska ma krajobraz naturalny. Jest to jedyny pas zieleni w całej europie który nie został nawet dotknięy przez rasę ludzką (Polska ma się z czego cieszyć). Na pobrzeżu Gdańskim w Mechowie jest jedyna jaskinia na nizinach. Wzdłuż Morza Bałtyckiego jest pas nizin nadmorskich. To są pobrzeża Szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie.

Największe wydmy są w okolicach łeby i są to wydmy ruchome. Nazywa się je tak bo poprzez wiatru te wydmy się przesuwają i dają wrażenie jakby chodziły po plaży. Mierzeje- piaszczyste wały nanoszone przez wodę morską.

Kiedy wał odcina zatokę od morza powstaje jezioro przybzeżne np. Łebsko i Gardno. Brzeg jest to miejsce styku lądu z wodą. Wybrzerze ejst to pas po obu stronach brzegu. Pobrerze jest to część lądu w sąsiedztwie brzegu. Delta jest to rozgałęzienie rzeki. Muł jest to drobna skała zawierająca szczątki organiczne.