ZADANIE 1
Masa cząsteczkowa pewnego ALKENU wynosi 70u

a) podaj jego nazwę oraz wzory: sumaryczny i strukturalny.

b) oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze.


ZADANIE 2

Masa cząsteczkowa pewnego ALKINU wynosi 82u

a) podaj jego nazwę oraz wzory: sumaryczny i strukturalny.

b) oblicz, w jakim stosunku masowym połączone są atomy pierwiastków w tym węglowodorze

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T19:18:27+01:00
ALKEN 70u
CxH₂x
12x+2x=70
14x=70 /:14
x=5
C₅H₁₀ penten
5×12:10
60:10
6:1 stosunek masowy

ALKIN 82u
CxH₂x-₂
12x+2x-2=82
14x=84
x=6
C₆H₁₀ heksyn
12×6:10
72:10
36:5 stosunek masowy