Odpowiedzi

2009-05-02T17:41:01+02:00
A-bok podstawy czyli trójkąta równobocznego
b-długość przekątnej ściany bocznej graniastosłupa
cos30=a/b
cos30=√3/2
√3/2=6/b
√3/2*b=6
b=6/(√3/2)
b=12√3
H-wysokość graniastosłupa
H²=b²-a²=144*3-36=432-36=398
H=√398