Odpowiedzi

2009-11-09T19:12:45+01:00
Beocji (muzy helikońskie).
Erato - poezja miłosna
Euterpe - poezja liryczna
Kaliope - poezja epiczna
Klio - historia
Melpomene - tragedia
Polihymnia - poezja sakralna
Talia - komedia
Terpsychora - taniec
Urania - astronomia
8 4 8
2009-11-09T19:13:12+01:00
Erato (poezja miłosna )
Euterype (poezja liryczna)
Kaliope (poezja epiczne)
Polihymnia ( poezja sakralna)
Klio ( historia)
Melpomene ( tragedia)
Talia ( komedia)
Terpsychora ( taniec)
Urania ( astronomia

Udało mi sie zanalezc tylko 9 :)
13 4 13
2009-11-09T19:14:36+01:00
Kalliope – poezja epicka oraz filozofia i retoryka, przedstawiano ją z tabliczką i rylcem
Klio – historia, przedstawiano ją ze zwojem papirusu
Erato – poezja miłosna, przedstawiano ją z kitarą
Euterpe – poezja liryczna, gra na flecie, przedstawiano ją z aulosem
Melpomene – tragedia i śpiew, przedstawiano ją z maską tragiczną
Polihymnia – poezja chóralna, pantomima przedstawiano ją zawsze głęboko zamyśloną, bez atrybutu
Talia – komedia, przedstawiano ją z maską komiczną
Terpsychora – taniec, przedstawiano ją z lirą i plektronem
Urania – astronomia i geometria, przedstawiano ją z cyrklem i kulą ziemską

dziesiąta muza to film i kino (w starożytności miano to przypisywano Safonie, poetce);
14 5 14