Odpowiedzi

2009-11-09T19:18:38+01:00
RZEKI są to wody pochodzące bezpośrednio z opadów atmosferycznych, topniejących śniegów i lodowców oraz ze źródeł. Wody rzek stanowią znikomą część hydrosfery (0,0001%), ale są najbardziej ruchliwym jej składnikiem. W ciągu roku doprowadzają do wszechoceanu 41 tyś. km3 wody, to jest około 34-krotnie więcej wody, niż niosą jej w danej chwili.
Znaczenie i wykorzystanie rzek:
- wywierają duży wpływ na modelowanie lądów (erozja wgłębna, erozja boczna); - tworzą gleby zwane madami (podczas powodzi); - rzeki stanowią ważne drogi transportowe; - źródło zaopatrzenia w wodę komunalnych urządzeń wodociągowych, przemysłu i rolnictwa; - odgrywają ważną rolę w energetyce i rekreacji; Wody podziemne mają największe znaczenie ze wszystkich innych. Chociaż duża ilość wód podziemnych jest zanieczyszczona związkami chemicznymi, ale są też i takie, które nadają się bezpośrednio do spożycia (wody gruntowe, mineralne). Wody mineralne używane są w lecznictwie. Dlatego też w pobliżu ich występowania budowane są uzdrowiska i sanatoria.
Do celów leczniczych używa się też cieplic. Są to wody głębinowe, których temperatura jest wyższa od rocznej średniej temperatury danej miejscowości.
Wykorzystanie wód podziemnych:
- lecznictwo (termy, mineralne); - ogrodnictwo (wody artezyjskie); - gospodarka komunalna; - przemysł.
15 1 15
2009-11-09T21:31:56+01:00
Wody podziemne wykorzystuje sie w
lecznictwie
kasmetykach
przemyśle sprżywczym ( wody mineralne)
studnie artezyjskie

a wody powierzchniowe
mycie
przemysl
srodek gasniczy
rozpuszczlnik
11 2 11