Zad.1
Uporządkuj liczby:
a)rosnąco -5 1/2;0.003;3/4;-0.83;23/7;-0.25
b)malejąco 1 1/3; 0.005; 2/7; -32/5; 0.5; 5 1/15
zad.2
Zapisz przykłady liczb wymiernych.
a)mniejszych od 0 i większych od -5
b)większych od 2 1/4 i mniejszych od 2 7/8
zad.3
Wskaż zdania fałszywe.
a)każda liczba dziesiętna jest liczbą wymierną
b)istnieją liczby całkowite,które sąliczbami naturalnymi
c)każda liczba naturalna jest liczbą wymierną
d)każda liczba wymierna jest liczbącałkowitą
e)istnieją liczby wymierne , które są liczbami całkowitymi
f)0 nie jest liczbąwymierną
g)nie każda liczba wymierna jest liczbą naturalną
h)każda liczba całkowita jest liczbąnaturalną
zad.4
Które zdanie jest fałszywe?
a)liczba przeciwna do liczby naturalnej jest liczbą całkowitą
b)liczba przeciwna do liczby całkowitej jest liczbąnaturalną
c)odwrotność liczby naturalnej jest liczbą naturalnej
d)odwrotność liczby całkowitej jest liczbąwymierną
e)liczba przeciwna do liczby całkowitej jest liczbą wymierną
f)odwrotność liczby naturalnej jest liczbą wymierną2

Odpowiedzi

2009-11-09T19:40:15+01:00
Zad. 1
a) -5¹/₂ ; -0,83 ; -0,25 ; 0,003 ; ³/₄ ; ²³/₇
b) -³²/₅ ; ²/₇ ; 0,5 ; 1¹/₃ ; ⁵¹/₁₅
zad. 2
a) -¹/₂ ; -4³/₇ ; -1⁶/₁₉
b) 2³/₄ ; 2⁵/₆ ; 2⁶/₇
zad. 3
c, d, f, h
zad. 4
b
2009-11-09T22:01:43+01:00
Zad 1
a) -5 1/2 < -0,83 < -0,25 < 0,003 < 3/4 < 23/7
b) 51/15 > 1 1/3 > 0,5 > 2/7 > -32/5

zad 2
a) -4; -0,3; -1,66; -,4,(9)
b) 2 3/8; 2 3/4; 2 5/8

zad 3
d, f,

zad 4
b, c
Co do zad 3, 4 mam wątpliwości.