Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T13:13:09+01:00
Na dnie oceanów znajdują się tzw. oazy hydrotermalne, zagłębienia dna morskiego w ryftach grzbietów śródoceanicznych z wodą o wysokiej temperaturze
i zasoleniu. Żyją tam osobliwe "robaki" zwane rurkoczułkowcami a także wyspecjalizowane gatunki małży i jamochłonów. Wszystkie te bezkręgowce zawdzięczają swe istnienie symbiozie z chemosyntetyzujący bakteriami. W ciele rurkoczułkowca czy głębinowego małża mikroby znajdują osłonę przed prądami wodnymi, a w jego krwiobiegu dwutlenek węgla i siarkowodór z podmorskich gejzerów. Za to wszystko rewanżują się oddając gospodarzom substancje organiczne.