Proszę o napisanie tego po niemiecku (i tłumaczenie po polsku) w czasie przeszłym. Będę bardzo wdzięczna ;)
Jak potoczyłaby się historia, gdyby Axel nie poszedł do Stefana? Napisz swoją wersję.

Oto tekst do zadania:

Axel hat seit zwei Wochen Probleme mit dem Mathelehrer. Am Freitag hat er wieder keine Hausaufgabe gemacht und Herr Bruche hat sich sehr geärgert. "Lerne systematisch, sonst gebe ich dir eine Sechs", hat er gesagt.
Aber am samstag hat Axel keine Zeit für Mathe gehabt. Am Vormittag hat er mit Freunden in der Schule Volleyball gespielt und am Nachmitteg hat Axels Familie Onkel Max besucht. Der hat gerade eine Reise in Südamerika gemacht und ist vorgestern aus Peru zurückgekehrt. Er hat Axel eine Indianermaske geschenkt. Dann hat er viele interessante Geschichten erzählt, und Axel hat sich erst um Mitternacht ins Bett gelegt.
Am Sonntag um 12 Uhr hat Axel sich an den Schreibtisch gesetzt, aber er hat keine Lust auf Mathe gehabt. Er hat eine Stunde lang in sein Matheheft geguckt und keine Aufgabe gelöst. Es hat geklingelt. Sein Freund hat angerufen. "Hallo Axel, hier Stefan, du must kommen! Mein Vater hat mir ein Computerspiel geschenkt, Baldurs Gate 4, es ist phantastisch!"

1

Odpowiedzi

2009-11-09T19:36:19+01:00
Axel ma od dwóch tygodni problemy z matematykiem. W piątek nie zrobił znowu żadnego zadania domowego i pan bardzo się zezłościł . "uczy się systematycznie, zazwyczaj ci daje szóstkę", - powiedział. Ale w sobote Axel nie miał żadnego czasu dla matmy. Przed południem grał w siatkówkę z przyjaciółmi w obrębie szkoły i wieczorem Axel z rodziną pojechali do wujka Maxa. Ten wyprawił się w podróż prosto w Ameryce Południowej i przedwczoraj wrócił z Peru. On oszczędził Axel indiańskiej charakteryzacji. Potem opowiedział dużo interesujących opowieści, i Axel położył się dopiero o północy do łóżka. W niedzielę około 12 ,zegarek Axela stawiał się do biurka, ale on nie miał chęci na matmę. On obejrzał godzinę długo do jego matematycznego zeszytu i nie odrobił żadnego zadania domowego. To zadzwoniło. Jego przyjaciel zadzwonił. "hałas aksel, tutaj Stefana, ty musisz przyjść! Mój ojciec kupił mi gry komputerowe, Baldurs elektroda sterująca 4, to jest fantastyczne!


Czas Przeszły
Axel hat Probleme mit seit den zwei Wochen. Am Freitag hat er keine Hausaufgabe wieder nicht veranstaltet und Sie haben sich sehr geärgert. "er systematisch lernen, gewöhnlich gab ich dir eine Sechs", - er hat gesagt. Aber in sobote der Axel hatte keine Zeit nicht für eine Mathe. Am Vormittag Volleyball spielen er in der Schule mit Freunden und dem Abend der Axel mit Familie sind sie zu einem Onkel Maxa gefahren. Dieser er hat sich geradeaus in die Reise in Südamerika begeben und das Vorgestern hat er aus Peru zurückgegeben. Er hat Axelowi gezeigt die Indianer Schminkarbeit. Dann hat er die viel interessierenden Erzählungen erzählt, und der Axel er hat sich erst um Mitternacht ins Bett legen. Am Sonntag um herum 12, die Uhr Axela hat ihn aufgeweckt, aber er hatte die Lust nicht auf eine Mathe. Er hat die Stunde lange zu seine mathematischem Heft betrachtet und er hat keine Hausaufgabe nicht abgearbeitet. Das hat geklingelt. Seine Freund hat geklingelt. "der Lärm aksel, hier Stephan, du musst ankommen! Mein Vater hat mir Computerspiele kaufen, Baldurs die steuernde Elektrode 4, das ist fantastisch!