1 Rzeczpospolitą nazywano w XVI stuleciu państwem bez stosów. Czy zgadzasz sie z takim określeniem ? Uzasadnij swoją odpowiedz

2 W jaki sposób reformacja wpłyneła na rozwój języka i kultury polskiej ?

3 Jakie poglądy głosili arianie ? Czy uzyskały poparcie spoleczeństwa polskiego?

prosze o odp.
bardzo krotka..4 -5 zdan ;)


1

Odpowiedzi

2009-11-10T18:52:41+01:00
1.Wielu wyznawców różnych religii przybywało do polski, aby spokojnie żyć i bez obaw o prześladowanie wyznawać swoją wiarę. Polska była zatem jedynym krajem w którym za wyznawanie nowych religii nie karano na przykład paleniem na stosie, dlatego też była nazywana "państwem bez stosów".
2.Reformacja wpłynęła pozytywnie na rozwój polskiej kultury, przyczyniając się m.in. do rozkwitu piśmiennictwa narodowego (towarzyszył temu rozwój drukarni, wydających Biblię i polemiczne utwory w języku polskim).
3.Arianie zwani antytrinitarzami wyzwali szlachtę do dzielenia się majątkiem z poddanymi i sprzeciwiali się stosowaniu przemocy, nie uznawali trójcy św. za to zostali potępieni przez luteranów, kalwinów i katolików. Część arian nie wierzyła nawet w boskość Chrystusa
1 3 1