1) wlacz czynnik ½∛4
2 oblicz √2⁸
3 rozłóz liczbe na czynniki pierwsze i wyłacz czynnik √864
4 Oblicz √2(√18+√50)
5 --//-- √8100
6 rozłóz liczbe na czynniki pierwsze i oblicz wartosc pierwiastków ∛729
7 wykonaj pierwiastkowanie √a⁴/b²
8 oblicz √5*√125
9 --//-- √3i1/16
10 oblicz √4*9
11 rozłóz liczbe na czynniki pierwsze i oblicz wartosc pierwiastków √484
12 oblicz √125:√30
13 włacz czynnik pod znak pierwiastka 5√6
14 wyłacz czynnik przed znak pierwiastka ∛162

1

Odpowiedzi

2009-11-09T20:21:10+01:00
1) wlacz czynnik ½∛4 = ∛⅛*∛4 = ∛4/8 = ∛½

2 oblicz √2⁸ = (2⁸)^½ = 2⁴ = 16

3 rozłóz liczbe na czynniki pierwsze i wyłacz czynnik √864 = 12√6
864 | 2
432 | 2
216 | 2
108 | 2
54 | 2
27 | 3
9 | 3
3 | 3


4 Oblicz √2(√18+√50) = √36+√100=6+10=16

5 --//-- √8100 = 90 bo √81 = 9

6 rozłóz liczbe na czynniki pierwsze i oblicz wartosc pierwiastków ∛729 = 9
729 | 3
243 | 3
81 | 3
27 | 3
9 | 3
3 | 3

7 wykonaj pierwiastkowanie √a⁴/b² = (a⁴)^½ / (b²)^½ = a²/b

8 oblicz √5*√125 = √625 = 25

9 --//-- √3i1/16 = √49/16 = 7/4=1¾

10 oblicz √4*9 = √36 = 6

11 rozłóz liczbe na czynniki pierwsze i oblicz wartosc pierwiastków √484 = 22
484 | 2
242 | 2
121 | 11
11 | 11

12 oblicz √125:√30 = √125/30

13 włacz czynnik pod znak pierwiastka 5√6 = √25*√6=√150

14 wyłacz czynnik przed znak pierwiastka ∛162 = 3∛6
162 | 3
81 | 3
27 | 3
9 | 3
3 | 3