Proszę zróbcie to tylko żeby było to na temat plis .
Zróbcie krzyżówkę rozwiązanie tej krzyżówki na wyjść ROZPUSZCZANIE proszę pytania ułożyć na temat woda- właściwości i rola w przyrodzie oraz woda jako rozpuszczalnik.
Potrzebne mi to na poniedziałek plis zróbcie to zadanie.

1

Odpowiedzi

2009-05-02T23:31:21+02:00
Nie da się tu napisać krzyżówki gdyż i tak będzie ona przez stronę "odsuwana" na bok. Napiszę Ci pytania i odpowiedzi. Sama sobie ją zrobisz w zeszycie. Odpowiedzi są w nawiasie

1. Obieg wody w .... (przyrodzie)
2. Łączenie się cząsteczek wody w większe skupiska (asocjacja)
3. Przejście wody ze stanu ciekłego do stanu stałego (krzepnięcie)
4. Cząsteczka H2O ma budową .... (polarną)
5. Zmiana skupienia substancji ze stanu stałego w gaz, z pominięciem stanu ciekłego (sublimacja)
6. Roztwór w którym nie można rozpuścić już więcej substancji (nasycony)
7. Składa się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej (roztwór)
8. Wiązanie za pomocą którego wiąże się woda (kowalencyjne)
9. Dolewanie rozpuszczalnika do roztworu (rozcieńczanie)
10. Dodawania do roztworu więcej substancji (zatężanie)
11. Chemicznie czysta woda (destylowana)
12. Woda mętniejąca pod wpływem CO2 (wapienna)
13. Jeden z biegunów wody (ujemny)