1.Porównaj 13% liczby 16 i 14% liczby 15.
2.Bluzka kosztuje 32 złote. Podaj cenę bluzki po obniżce o 10%.
3.60% kwadransa po godzinie 6 - która to godzina ?
4.Spodnie kosztują 85 złotych. Podaj cenę spodni po podwyżce o 5%.
5. Podaj liczbę o 1% mniejszą od 300.
6. Jaki procent dwudziestoosobowej klasy stanowi jeden uczeń?
7. Liczba ludności w Zalesiu wzrosła o 150% . Ile razy wzrosła liczna ludności ?

Bardzo proszę o pomoc .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T19:42:32+01:00
1) 13% z 16=2,08
14% z 15=2,1 ( to jest większe)

2) 10% z 32=3,2
32-3,2=28,8
Cena bluzki po obniżce to 28,8 zł

3) Kwadrans to 15 min
60% z 15=9
Czyli jest 6:09

4) 5% z 85=4,25
85+4,25=89,25
Spodnie po podwyżce kosztują 89,25 zł

5) 1% z 300=3
300-3= 297
Szukana liczba to 297

6) 20 --- 100%
1 ----- x%
x=5%
Jeden uczeń stanowi 5% tej klasy

7) 1 ---- 100%
x ---- 250%
x=2,5
Liczba ludności wzrosła 2,5 raza
10 3 10
2009-11-09T20:00:47+01:00
Zad 6
5%
zad 5
297
zad7
o 1,5razy
2 2 2
2009-11-09T20:06:22+01:00
1.13% liczby 16 to 2,08
14% liczby 15 to 2,10
2.32-3,2=28,8
4.85-4,25=80,75
5.300-3=297
6. 100%:20=5%
2 3 2