Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T19:45:33+01:00
A) f(x) = -5x +4
punkt A(1,-9)
f(1) = -5 * 1 + 4
f(1) = -5 + 4
f(1) = -1
Punkt A nie należy do wykresu funkcji
punkt B(-2, 14)
f(-2)= -5 * (-2) + 4
f(-2) = 14
Punkt B należy do wykresu funkcji.

b) f(x)= (2x-1)(x-5)
punkt A (5,0)
f(5)= (2 * 5 - 1)(5 - 5)
f(5) = 9 * 0
f(5) = 0
Punkt A należy do wykresu funkcji.

punkt B(2,9)
f(2)= (2*2 - 1)(2-5)
f(2)= 3 * (-3)
f(2) = -9
Punkt B nie należy do wykresu funkcji.
11 4 11
2009-11-09T19:49:12+01:00
A)
A(1, -9) B (-2,14)

y=-5x+4

-9 = -5+4
14 = 10+4
-9=-1
14=14
Punkt A nie należy punky B należy

b) A (5,0) B(2,9)
y= (2x-1)(x-5)

0= (10-1)( 5-5)
9=(4-1)(2-5)
0=10*0
9= 3*-3

0=0
9= -9

punk A należy punkt B nie należy
1 3 1
2009-11-09T19:50:02+01:00
A) punkt A
y=-5x+4 -9=-5*1+4 -9różne-1 punkt A nie należy
punkt B
14=-5*(-2)+4 14=14 należy
b) punktA
y=(2x-1)(x-5)
punktA
0=(2*5-1)(5-1) 0różne36 nie należy
punktB
9=(2*2-1)(2-1) 9różne3 nie należy
2 4 2