Odpowiedzi

2009-11-09T19:59:13+01:00
UGODA SANDOMIERSKA:
--> wyrzucono ze społeczności protestanckiej braci polskich
--> każde wyznanie zachowało własne dogmaty i własną obrzędowości
--> próba wprowadzenia protestanckiego uniwersalizmu
--> przyjęto że Ciało i Krew Jezusa, przyjmowane są pod postaciami chleba i wina
--> wolność wyznania dla wszystkich

KONFEDERACJA WARSZAWSKA:
--> bezwarunkowy, wieczysty pokój między wszystkimi wyznaniami
--> szlachcie przyznano władzę ( czyj kraj, tego religia)
--> szlachcie, mieszczanom królewskim i innym ludziom wolnym zagwarantowano pełne równouprawnienie, niezależnie od wyznania w prawie publicznym i prywatnym
91 4 91