Odpowiedzi

2009-11-09T20:25:56+01:00
Stosunek do natury:
Bohater kocha naturę. Drzewa stanowią dla niego symbole. Cechują go poglądy panteistyczne. Głęboko przeżywa kontakt z naturą. Lubi malować pejzaże. Werter lubi spędzać czas na łonie natury. Jest samotnikiem. Natura stanowi dla niego wzór piękna.
Stosunek do prostych ludzi:
Werter jest lubiany przez dzieci, ponieważ one kierują się uczuciami. Polemizuje ze stereotypem dziecka jako istoty niepełnej, tego, że dziecko wie mniej od dorosłych. Dzieci są mądre sercem. Werter jest wykształcony, ale szuka towarzystwa wśród ludzi prostych. Podoba mu się, że kierują się uczuciami. Do ludzi wykształconych odnosi się krytycznie, ponieważ są sztuczni, wywyższają się, są bezwartościowi. Wyraża bunt przeciw społeczeństwu.
33 4 33