1 zad
rozwiąż równanie wymierne
x+2 1
⁻⁻⁻⁻⁻⁻=⁻⁻⁻⁻⁻⁻
3x x-2

2 zad
o ile procent zwiększy się pole powierzchni działki w kształcie prostokąta jeśli długość każdego boku działki powiększymy o 30%


proszę o obliczenia !
pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T20:08:09+01:00
Zad 1.
Wymnażamy na krzyż
i otrzymujemy:
x²-4=3x
x²-3x-4=0
a=1 b=-3 c=-4
Δ=b²-4ac
Δ=(-3)²-4*1*(-4)
Δ=9+16
Δ=25
√Δ=√25=5
x₁=(-b-√Δ)/2a
x₁=(3-5)/2
x₁=-2/2
x₁=-1
x₂=(-b+√Δ)/2a
x₂=(3+5)/2
x₂=8/2
x₂=4


Zad 2.
P=a*b
P2=(a+0,3a)*(b+0,3b)
P2=1,3a*1,3b
P2=1,69ab

1,69-1=0,69
0,69=69%
Odp:Pole powiększy się o 69%
6 4 6