Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-10T10:57:50+01:00
Potrzebuje listu takiego jak napisała Lucy ( zeszyt ćw Connections 2 str 80)

Lubie sport muzykę gry komputerowe spać i nie lubię szkoły
tym się kierujcie

z góry dzięki

hej Marta
co u ciebie słychać u mnie wszystko dobrze cieszę się że już niedługo się zobaczymy . Jaki jest twój ulubiony sport bo ja lubię wszystkie bez wyjątków.
Wolny czas spędzam przed komputerem grając w różne ciekawe gry.
Lub kładę się do łóżka i drzemie zzZZZzzzzzZzzZZzzZzzZ......
Jednak jest rzecz której nie lubię a mianowicie szkoła tak fakt że mogę się częściej widzieć ze znajomymi ale ta nauka i oceny to mnie przerasta
pozdrawiam Kamila

Angielski

hi Marta what at you is heard at me well I please everything oneself very shortly we will see ourselves. What your favourite sport is because I like all without exceptions. I am spending the free time in front of the computer playing different interesting games. Or I am going to bed and zzZZZzzzzzZzzZZzzZzzZ is dozing...... However there are a thing for which I don't like that is a school this way the fact that I can more often see acquaintances but this learning and evaluations it is outgrowing me I am greeting Kamil

Niemiecki

hallo Martha bei dir zu hören sein bei mir alles erfreue ich gut sich dass sie sich schon bald sehen werden. Welcher dein Lieblings Sport ist weil ich mag alles ohne die Ausnahmen. Die freie Zeit verbringe ich vor dem Computer die verschiedenartigen gespannten Spiele spielend. Oder ich lege mich zu einem Bett hin und zzZZZzzzzzZzzZZzzZzzZ schlummert...... Aber ist eine Sache der ich nicht mag und und zwar die Schule so die Tatsache dass er oftmals sich mit Bekannten sehen kann aber diese Wissenschaft und die Beurteilungen das größer sein mich ich begrüße mit Kamila

Rosyjski

эй Марта что у тебя у меня я всего хорошо радую что мы уже скоро свидимся. Какой твой любимый спорт потому что я люблю всё без исключений. Я досуг сгоняю перед компьютером играя в разные интересные игры. Или я ложусь в кровать и дремлет ззЗЗЗзззззЗззЗЗззЗззЗ...... Однако вещь я которой не люблю как-то школа так факт что я могу чаще видеть со знакомыми себя но эта наука и оценки это меня перерастает я передаю привет Камилю


Sorki ale uwielbiam różne języki i napisałam ci w kilku i wo gule nie wiedziałam na jaki język to ci przetłumaczyć ;))

1 1 1