Odpowiedzi

2009-11-09T19:59:52+01:00
Unia w krewie została zawarta w roku 1385 roku na jej mocy książę litewski miał poślubić królową polski Jadwigę a oba państwa zostały połączone unią personalną. Jagieło zobowiązał się na wprowadzenie do swego kraju religii chrześcijańskiej jako tą główną ,a co za tym idzie przyjął on chrzest wraz z poddanymi. Miał on również odzyskać wszystkie ziemie polskie utracone podczas bitew z wrogimi państwami, obiecał również włączyć na "wsze czasy" ziemie litewskie do korony polskiej , miał także uwolnić wszystkich chrześcijan przetrzymywanych jako jeńców uwolnić zniewoli. Układ w krewie właściwie był umową przed małżeńską
44 4 44
2009-11-09T21:10:19+01:00
1358r.- Polska I Wielkie Księstwo Litewskie zawarły unię w Krewie. Na mocy tej umowy książę litewski Władysław Jagiełło przyjął chrzest, pojął za żonę królową Jadwigę i został koronowany na króla polskiego. Unia ta nazywała się unią personalną ponieważ Polskę i Wielkie Księstwo łączyła tylko osoba władcy.

Postanowienia były takie:
-Jagiełło zobowiązywał się nie tylko przyjąć chrzest i ochrzcić Litwinów
- połączyć Litwę z Polską pod berłem
-zwrócić jeńców wziętych do niewoli podczas dawnych walk
-odzyskać przez Polaków utracone ziemie.
58 4 58