Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T20:43:54+01:00
Korzystając z butli gazowej zawsze pamiętaj o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:
- Kupuj oryginalne butle – to gwarancja Twojego bezpieczeństwa;
- Dokładnie sprawdzaj, czy butla jest prawidłowo oznakowana i czy ma foliową plombę;
- Sprawdzaj, czy nazwa firmy na butli i na folii jest taka sama;
- Żądaj paragonu potwierdzającego sprzedaż; zachowaj go;
- Regularnie kontroluj stan przewodów gazowych i reduktora;
- Nie stawiaj butli w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscach nasłonecznionych’
- Nie przechowuj butli w piwnicach (poniżej poziomu terenu)’
- Butle przewoź zawsze w pozycji stojącej;
- Zadbaj o prawidłową wentylację w pomieszczeniu, w którym korzystasz z butli;
- W razie stwierdzenia nieszczelności butli, odłącz ją od urządzenia i wynieś na zewnątrz budynku.