Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T19:56:43+01:00
Substancje mogą występować w różnych stanach skupienia oraz że różnią się budową wewnętrzną, czyli ułożeniem cząsteczek i ich wzajemnym odziałowywaniem na siebie. badaniami materii zajmują się fizycy i chemicy. Znacie bardzo wiele substancji, z którymi spotykacie się w życiu codziennym. Wiecie, z czego są zbudowane, do czego służą oraz jakie są ich własności.
27 3 27
2009-11-09T19:57:18+01:00
Podstawowa różnica polega na tym że substancje proste zwane pierwiastkami, zbudowane są z takich samych atomów zaś cząsteczki substancji złożonych, czyli związków chemicznych, zbudowane są z różnych atomów
27 4 27
2009-11-09T20:00:27+01:00
Na skład substancji złożonych składają się przynajmniej 2 różne pierwiastki, natomiast substancja prosta (jak sama nazwa wskazuje) ma prostą budowę i składa się z atomów tego samego rodzaju . W substancji złożonej pierwiastki są połączone wiązaniami.
20 4 20