Odpowiedzi

  • ngm
  • Początkujący
2009-11-09T20:24:02+01:00
Porosty (łac. lichenes), to liczna grupa plechowatych organizmów (w Polsce poznano 1554 gatunki - Fałtynowicz 2003), która w drugiej połowie XX wieku zmieniła zasadniczo pozycję systematyczną. Jako samodzielna jednostka taksonomiczna, przestała istnieć w 1981 roku, w wyniku zmian wprowadzonych przez Międzynarodowy Kodeks Nomenklatury Botanicznej. Odzwierciedleniem tych zmian są liczne definicje słowa "porost", podkreślające często odmienne aspekty biologii tych organizmów. Aktualnie, porosty to grzyby (lichenizujące lub porostokształtne) o specyficznej strategii odżywczej polegającej na pozyskiwaniu związków węgla z komórek autotroficznych, fotosyntetyzujących glonów. Lichenizacja jest strategią odżywczą, powszechną i bardzo skuteczną. Ponad 20% wszystkich gatunków grzybów (Fungi) to grzyby lichenizujące (Fungi lichenisati). Pojęcie to ujmowane jest więc w kategoriach ekologicznych (podobnie jak grzyby mikoryzowe) a nie systematycznych ( Honegger 1998). We współczesnym, filogenetycznym systemie organizmów, obejmującym także tę polifiletyczną grupę, podstawowym wyznacznikiem pozycji systematycznej danego gatunku "porostu" jest charakter jego grzybowego składnika - mikobionta. Pomimo zachowania tradycyjnych nazw gatunkowych, zgodnie z podaną uprzednio definicją, oznaczają one nie konkretny związek symbiotyczny lecz symbiotyczny fenotyp (zespół cech) danego mikobionta.