Przetłumacz teksty:

It`s week three of this fantastic reality show. The game is simple:there are ten boys and ten girls on an island without televisions,mobile phones or electricity.
The boys and girls form teams and play a lot of difficult games.Every two weeks
,one team must leave the island.
In this scene from tonight`s show, the teams are playing a game called <<Treasure Hunt".Verdict* * *

3

Odpowiedzi

2009-11-09T20:02:46+01:00
To trzy tygodnie to fantastyczne reality show. The Game jest prosta: jest dziesięciu chłopców i dziesięć dziewcząt na Islandii bez telewizorów, telefonów komórkowych lub elektrycznej.
Chłopców i dziewcząt drużyny postaci oraz wykonywać wiele trudnych games.Every dwa tygodnie
, Jedna drużyna musi opuścić Islandię.
W tej scenie z tonight's show, zespoły grają gra o nazwie <<Treasure Hunt ". Werdykt * * *
1 5 1
2009-11-09T20:10:31+01:00
To trzeci weekend tego fantastycznego programu (można napisać reality show) . Gra jest prosta: dziesięciu chłopców i dziesięć dziewczyn jest na wyspie bez telewizora, telefonów komórkowych i energii elektrycznej. Chłopcy i dziewczęta są uformowani w zespoly i grają w różne trudne gry. Co dwa tygodnie jedna drużyna musi opuścić wyspę. W tej scenie zespoły grają w grę o nazwie ,,poszukiwanie skarbów"
1 5 1
2009-11-09T20:20:37+01:00
To trzeci weekend tego reality show. Gra jest prosta , dziesięciu chłopców i dziesięć dziewczyn jest na wyspie bez telewizora, telefonów komórkowych i energii elektrycznej. Chłopcy i dziewczęta są uformowani w zespoły i grają w różne trudne gry. Co dwa tygodnie jedna drużyna musi opuścić wyspę. W tej scenie zespoły grają w grę o nazwie "poszukiwanie skarbów" .