Znajdź:
1.liczbę o 15% większą od 80
2.liczbę o 5% większą od 40
3.liczbę o 18% większą od 20
4.liczbę o 83% większą od 40
5.liczbę o 7% mniejszą od 60
6.liczbę o 2% mniejszą od 10
7.liczbę o 40% mniejszą od 35
8.liczbę o 99% mniejszą od 82

3

Odpowiedzi

2009-11-09T20:10:30+01:00
To ja ci powiem, tak abyś zrozumiał...

Możesz nawet na kalkulatorze zrobić:
Twój procent, to x. Liczba to a, a wynik to w.
Odpowiedź na każde pytanie to w=(x*a)+a

Np. 1. w=(15%*80)+80
w = 92
7 2 7
2009-11-09T20:12:06+01:00
80*1.15=92
40*1,05=42
20*1,18=23,6
40*1,83=73,2
60-60*0,07=55,8]
10-10*0,02=9,8
35-35*0,35=22,75
82-82*0,99=0,82
8 4 8
2009-11-09T20:12:48+01:00
1. 115/100 x 80 = 92
2. 105/100 x 40 = 42
3. 118/100 x 20 = 23,6
4. 17/100 x 40 = 6,8
5. 93/100 x 60 = 55,8
6. 98/100 x 35 = 34,3
7. 60/100 x 35 = 21
8. 1/100 x 82 = 0.82
10 3 10