Odpowiedzi

2009-11-09T20:13:10+01:00
-niektóre z radioizotopów można wykorzystać w medycynie do niszczenia komórek nowotworowych
-w oparciu o izotopy zawarte w skałach można określić w przybliżeniu ich wiek
-dokonując pomiaru zawartości tego izotopu w próbce materii organicznej, można określić, kiedy nastąpił koniec życia danego organizmu
-określenie wieku wody, która znajduje się w zamkniętym zbiorniku
-diagnoza różnych schorzeń z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych
-radioterapia wykorzystuje radioizotopy do celów terapeutycznych
-wykorzystywane między innymi w urządzeniach służących do pomiaru grubości warstwy papieru, folii aluminiowej, blachy itp.
-radioizotopy wykorzystywane są również w defektoskopach służących do wykrywania wad materiałowych głównie w wyrobach metalowych.
- izotopy promieniotwórcze znajdują bardzo szerokie zastosowanie w reaktorach jądrowych.
9 3 9
2009-11-09T20:13:45+01:00
Izotopy pierwiastków spowodowały wielki postęp w dziedzinie medycyny. Najczęściej wykorzystywane są izotopy trytu( ), węgla( C), fosforu( P), jodu( I), oraz siarki( S).
Dzięki odkryciu promieniotwórczości tych izotopów i poznaniu ich własności podjęto walkę z nowotworami.
Wysokie dawki promieniowania używa się w radioterapii. Jest to jeden ze sposobów leczenia raka. Głównie raka: jąder, gruczołów limfatycznych, śledziony, oraz białaczkę. Promieniowanie niszczy wszystkie żyjące komórki, ale komórki nowotworowe szybciej od innych ulegają uszkodzeniu. Jest to związane z większą promienioczułością tkanek chorych. Pod wpływem przenikliwego promieniowania chore komórki ulegają rozpadowi i wolniej przebiega proces ich odnowy. Nie można jednak doprowadzić do zbyt dużego napromieniowania, gdyż może to doprowadzić do rozpadu komórek zdrowych. Patologiczne tkanki naświetla się izotopem kobaltu tak zwanej bomby kobaltowej. Jest to urządzenie używane w telegramoterapii. Służy do napromieniowania promieniem „gama” przy użyciu izotopu kobaltu ( Co). Jest ono bardziej skuteczne, niż promieniowanie rentgenowskie i używa się go w leczeniu nowotworów złośliwych, które są położone głęboko w tkankach.
Oprócz walki z rakiem, izotopy pierwiastków stosuje się w leczeniu chorób tarczycy. Używa się ich w badaniu procesów biochemicznych, oraz w rozrusznikach serca.
11 3 11
2009-11-09T20:19:11+01:00
Izotopy promieniotworcze stosuje sie w medycynie przemysle w reaktorach jadrowych do badania wieku skał i minerałow oraz mechanizmow reakcji chemicznych. Obsługa lotniska moze zaglodac do walizek do badania ludzkiego ciała
9 4 9