Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T20:34:16+01:00
Więc tak, zaczynamy ;)

Wyróżniamy 2 rodzaje dopełnień, bliższe i dalsze.

Dopełnienie dalsze stosujemy, gdy czasownik w sposób naturalny piszemy w zdaniu twierdzącym z a (nad a kreseczka). np. offrir a quelqu'un, parler a quelqu'un. W zdaniu wygląda to tak : Je parle a ma maman. Jeśli chcemy powiedziec: ja do niej mówię używamy dopełnienia dalszego: Je lui parle.

Jeśli chodzi o dopełnienie bliższe, to odnosi się do czasowników, które nie występują z a, np. aimer quelqu'un, aider quelqu'un. Do określenia tego dopełnienia używamy me, te, la, le, nous, vous, les. Przykład Je console mon ami. (pocieszam mojego przyjaciela), robimy dopełnienie : Je le console (ja jego pocieszam).


Jeśli masz jakieś pytania, to pisz, postaram się pomóc ;)
1 5 1