Odpowiedzi

2009-11-09T20:22:06+01:00
Monarchia parlamentarna- ustrój polityczny, rządzi nią monarcha,jego kompetencje są ograniczone do uprawnień o charakterze reprezentacyjnym. Faktyczna władza w państwie należy do parlamentu i do rządu. Rząd kierowany jest przez premiera. Monarchia parlamentarna jest formą rządów, w której kompetencje głowy państwa są ściśle określone przez prawo(przez konstytucję).

Monarchia absolutna- ustrój polityczny,głową państwa jest monarcha, który dzieli władzę z parlamentem,kompetencje króla są ograniczone do funkcji reprezentacyjnych, a władzę sprawuje parlament i rząd, na którego czele stoi premier.Jest formą rządów, w której uprawnienia monarchy i parlamentu są ściśle określone przepisami prawa.

8 2 8