Ela mieszka w wieżowcu który ma kształt prostopadłościanu o podstawach 30m i 20m. Blok składa się z 30 pięter oraz parteru i strychu. Standardowe mieszkanie ma wysokość 2,5m, parter 4m, zaś strych 3m.
Oblicz objętość wieżowca.
Oblicz pole powierzchni wieżowca bez podstawy znajdującej się na ziemi.
Wykonaj rysunek pomocniczy bloku zaznaczając jego wymiary.

3

Odpowiedzi

2009-11-09T20:21:47+01:00
Podstawa = 30m i 20m
wysokość wieżowca = 30 * 2,5m + 4m + 3m = 82m
Objętość = 82 * 20 * 30 = 49200m(sześciennych)
pole powierzchni(p) = 2 * (30 * 82m) + 2 * (20 * 82) + 30 * 20 = 4920 + 3280 + 600 = 8800m(kwadratowych)
2009-11-09T20:22:06+01:00
Ela mieszka w wieżowcu który ma kształt prostopadłościanu o podstawach 30m i 20m. Blok składa się z 30 pięter oraz parteru i strychu. Standardowe mieszkanie ma wysokość 2,5m, parter 4m, zaś strych 3m.

a=30m
b=20m
H=30*2,5m+4m+3m=82m

V=a*b*H
V=30*20*82
V=49200m sześcienne

Pp= 2ab+4aH
w tym wypadku będzie
Pp=ab+4aH
Pp=(30*20)+(4*30*82)
Pp=600+9840
Pp=10440m kwadratowych

Rysunek musisz narysować sama.
1 1 1
2009-11-09T20:23:59+01:00
V= 30 m x 20 m x ( 30 x 2,5 m + 4m + 3m) = 600 m ^2 x 82 m =49200 m^3
V = 49200 m^3 ( metrów sześciennych )

P = 30 m x 20 m + 2(82 m x 30) + 2(82x20) = 600 m ^2 + 4920 m^2 + 3280 ^2 = 8800 m ^2

Pole wieżowca = 8800 metrów kwadratowych
Objętość wieżowca = 49200 metrów sześciennych


m^2 - metrów kwadratowych
m^3 - metrów sześciennych
1 5 1