Motocyklista jadący z prędkością początkową o wartości 36 km/h zaczoł hamować ruchem jednostajnie opóznionym . Oblicz średnią wartośc prędkości motocyklisty podczas hamowania trwającego 10 s ,jeśli opózniwenie w tym ruchu miało wartośc 1m/s2 (kwadrat)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-09T20:17:28+01:00
Dane:
V₀=36km/h= 10m/s
Δt=10s
a=1m/s²

Szukane:
Vśr=?

Δs=V₀t -at²/2 = 10m/s*10s - 1m/s²*(10s)²/2 = 100m - 50m = 50m

Vśr= Δs/Δt = 50m/10s = 5m/s


Pozdrawiam,
matteushq;)