Zadanie 1
Motocyklista jadący z prędkością v =30 m/s zaczął hamować ruchem jednostajnie opóźnionym i zatrzymał się po 10 s.
- Oblicz opoźnienie motocyklisty
- Narysuj wykres v(t)
- Oblicz drogę hamowania
Zadanie 2
Wyścig samochodów polegał na wykonaniu 5 okrążeń po torze o promieniu R=100m.
Zwycięzca zakończył jazdę po 1 min.
- Jaką drogę mieli do przebycia zawodnicy ?
- Jaka była prędkość zwycięzcy i jego przyspieszenie dośrodkowe ?
- Z jaką prędkością kątową poruszał się zwycięzca ?
Zadanie 3
Jacek wyruszył na wycieczkę rowerową. Po 10 s jazdy rower osiągnął prędkość
v = 8 m/s. Przez kolejnych 30 s ruch roweru był jednostajny, po czym zaczęło się
hamowanie. Po 5 s Jacek zatrzymał się przed przejazdem kolejowym.
- Narysuj wykres v(t) dla całej trasy
- Oblicz prędkość średnią
- Oblicz jak daleko od domu Jacka znajdowął się przejazd kolejowy
- Jaka była droga hamowania ?
Zadanie 4
Narysuj wykres drogi hamowania s(t) dla samochodu jadącego z prędkością
v = 20 m/s jeżeli po 4 s zatrzymał się przed przejściem dla pieszych.
Zadanie 5
Pociąg ruszył ze stacji i po 20 s osiągnął prędkość 15 m/s. Przez następną
godzinę jechał ze stałą prędkością, a następnie zachamował w ciągu 10 s.
- Ile km przejechał pociąg ?
- Podaj jego średnią prędkość w m/s i w km/h.

1

Odpowiedzi

2009-11-10T17:47:33+01:00