Odpowiedzi

2009-11-09T20:54:38+01:00
Pan Jezus urodziła się 750 lat od założenia Rzymu ur. sie w betlejem 8km od Jerozolimy .
Dziecinstwo i dorosłe życie spędził w nazarecie .
w momencie urodzenia pana jezusa cesarem rzymskim był oktawian august a królem żydowskim Herod Idumejczyk .
Do 30 roku życia pan jezus pomagał swojemu opiekunowi św.Józefowi który był cieślą .
w 30 roku rozpoczął swoje działalnośći cudem w kanie Galilejskiej.3 lata nauczał czynił cuda ,uzdrawiał chorych .33 roku został skazany przez kapłanów żydowskich na śmierć za bluźnierstwa .Pan Jezus głosil że jest bogiem a za to u żydów groziła kara śmierci,zmarł na krzyżu 14 nizam jest to pierwsza wiosenna pełnia księżyca.W momencie śmierci pana Jezusa cesarem rzymskim był Tiberiusz .konsulem rzymskim poncjusz piłat król żydowski -herod
pan jezus 3 dnia Zmartwychstał
dokumenty historyczne mówiące o Jezusie
-Dawne Dzieje Izraela
-Talmud
-dokumenty rzymskie
-roczniki korneliusz tacyt
-żywoty dwunastu cesarzy swetomiusz
-List do cesarza Trojana Piniusz Młodszy
-Dokumenty chrześćijańskie
-Biblia
11 4 11